Informace

Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR číslo 107/2005 Sb. o školním stravování.

Školní jídelna Olbramovice je součástí ZŠ a MŠ Olbramovice. Vaří obědy pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance organizace a v rámci doplňkové činnosti školy i pro cizí strávníky. Kapacita kuchyně je 300 obědů denně. Jídelna je prostorná a moderně vybavená.

Provoz jídelny

Provozní doba PO - PÁ:6:00 - 14:30


Výdejní doba obědů:

 • - školní stravování:

  11:15 - 13:15

 • - odběr neodhlášených obědů do jídlonosičů:

  10:30 - 11:15

ŠJ – stravné

Prosíme, aby rodiče platili různé platby zvlášť. Děkujeme.

 • placení se provádí zálohově předem. Úhrada musí být provedena do 25. dne v měsíci na následující měsíc, tzn. úhrada stravného za září musí být provedena do 25. 8. 2022
 • bezhotovostní platba na účet ŠJ
 • číslo účtu: 309462887/0300
 • do poznámky vždy uvádějte: stravné, jméno dítěte, třída
 • popř. hotovostní platba – v kanceláři ŠJ
 • platby v hotovosti přijímá vedoucí školní jídelny a to každý měsíc do 25. dne v měsíc
 • Při nedodržení určeného termínu platby bude strávník sankciován (vyloučen ze stravování atd.).

Přihlašování obědů

Odhlašování obědů

 • Strávníci se odhlašují vždy den předem a to do 13. hodiny
  • osobně (u vedoucí školní jídelny nebo u kuchařek)
  • telefonicky na čísle 515 336 173
  • e-mail: jidelnaolbramovice@seznam.cz (uveďte jméno a příjmení, třídu).
  • Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.
 • V případě náhlého onemocnění je možno 1. den nemoci odnést jídlo v jídlonosiči.
 • Po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nemá dítě nárok na oběd (oběd je možno koupit za plnou cenu).
 • Za včas neodhlášenou a nevyzvednutou stravu se náhrada neposkytuje a je strávníkovi účtována.

Zaměstanci

Galerie