O nás

Nejsme žádné seskupení dětiček, které netrpělivě a se stresem vyčkávají na příchod rodičů. Naopak, jsme prima parta kluků a holek, kteří se po perném dopoledni těší, až odhodí své aktovky plné znalostí někde do kouta a začne ta pravá zábava.

 • Školní družina je rozdělena do 2 oddělení. Každé oddělení má vlastní prostory, kde si děti hrají a relaxují - galerie.
 • Každé oddělení má kapacitu 30 dětí.
 • Školní družinu navštěvují děti od 1. - 5. třídy.
 • Pedagogové:
  I. oddělení Zelníčková Irena - vychovatelka
  II. oddělení Spáčilová Michaela - vychovatelka
 • telefon:
  I. oddělení: 604 308 365
  II. oddělení: 725 820 103

Provoz ŠD

Přihlašování, odhlašování, omlouvání

 • Přihlašování žáků ŠD je prováděno na základě písemné přihlášky zákonných zástupců žáka.
 • V přihlášce do ŠD bude zákonnými zástupci uveden rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny.
 • Při podpisu Přihlášky do ŠD potvrzuje zákonný zástupce, že byl seznámen s Provozním řádem ŠD
 • Odhlášení účastníka z docházky do školní družiny oznámí zákonní zástupci písemnou formou vychovatelce ŠD.
 • Žák může být ze školní družiny i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, dlouhodobá svévolná, neomluvená absence v docházce nebo pro opakované neplacení úplaty za ŠD. Důvodem může být i opakované porušování řádu školní družiny ze strany zákonných zástupců.
 • Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci ŠD pouze písemně. Prosíme, využijte k tomu omluvenku.

Úplata za vzdělávání ve ŠD

 • číslo účtu: 181871955/0300
 • do poznámky: vždy uvést příjmení dítěte, třídu, ŠD
 • výše platby: 100 Kč/měsíc
 • platba: 2x ročně - 400 Kč do konce září, 600 Kč do konce ledna
 • Neuhrazení poplatku může být důvodem pro vyloučení účastníka ze školní družiny.

Galerie