Družina

Není čekárna na příchod rodičů

Kroužky

Jako další motivaci, jak trávit volný čas, jsme připravili nabídku zájmových kroužků, které poskytují všední i nevšední zážitky, zábavu, inspiraci, kreativitu, seberealizaci, další vzdělávání, ale i aktivní odpočinek. Zájmové kroužky začínají 1. 10. 2023. Počet dětí v jednotlivých kroužcích je omezen. Vedou je pedagogičtí pracovníci školy. Účast v těchto kroužcích je zdarma, platí se pouze za materiál + energii na tvoření.

V letošním školním roce nabízíme:

 • MÍČOVÉ HRY
 • KONDIČNÍ CVIČENÍ
 • ZUMBA
 • SBOROVÝ ZPĚV
 • PŘÍPRAVA NA PŘIJM. ZKOUŠKY z M a ČJ
 • KLUB BADATELŮ
 • PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
 • KERAMIKA
 • ŠITÍ
 • TVOŘENÍČKO

Knihovna

podporujeme čtenářskou gramotnost

I v naší základní škole lze zavítat do školní knihovny a vybrat si knížku, při jejímž čtení strávíte příjemné chvíle, nebo si s její pomocí vypracujete referát určený do některé z vyučovacích hodin.
Mezi knihami k vypůjčení najdete jak nejrůznější encyklopedie (přírodopis, historie, osobnosti aj.), tak i prózu, poezii a drama.

Provozní řád školní knihovny

 • Žák si může vypůjčit libovolný počet knih.
 • Knihy se vrací po přečtení nebo prostudování v co možná nejbližším termínu.
 • Pokud někdo knihu ztratí nebo viditelně poškodí, uhradí finanční částku odpovídající její pořizovací ceně.
 • V místnosti školní knihovny se žák věnuje výběru knih, nesvačí, neodkládá si zde aktovku.

Výpůjční doba

 • 1. stupeň ZŠ – po domluvě kdykoliv
 • 2. stupeň ZŠ – úterý od 12.00 do 13.00 hodin. Po domluvě kdykoliv.

Správce školní knihovny

 • Mgr. Švehlová Jana