Aktuálně

ZŠ a MŠ Olbramovice

Vítejte u nás

Jsme plně organizovaná škola sdružující mateřskou školu, základní školu, školní družinu a školní jídelnu.

  • Nestydíme se za to, že býváme označováni jako vesnická škola.
  • Víme, že v tom je naše přednost, protože k sobě i k přírodě máme blíž.
  • Díky soudobé technice můžeme být vždy v centru dění.

Škola pro život

Rozvíjíme osobnost každého žáka, jeho vztah k učení a poznání, získání základních uznávaných životních a mravních hodnot, klíčových kompetencí.

Škola není jen učení

Lyžujeme, plaveme, hrajeme míčové hry, vyjíždíme do přírody, snažíme se poznávat i jinak než ve škole. Pořádáme akce pro rodiče a veřejnost.

Prostředí

Celý školní areál je situován v klidné a bezpečné části městysu Olbramovice. Zapojujeme se do aktivit, které souvisí s ochranou přírody.

Preventivní program

Nabízíme zájmové kroužky. V případě jakéhokoliv náznaku nežádoucího patologického jevu vše důrazně řešíme.

Integrujeme

Snažíme se napravovat poruchy učení. Učíme podle individuálních vzdělávacích plánů. Žáci, kteří to potřebují, mají možnost navštěvovat hodiny doučování.

Technické vybavení

Využíváme techniku ke zkvalitnění výuky - wifi, projektory, interaktivní tabule, robotické stavebnice, 3D tiskárnu, řezací plotr, digitální šicí stroj, atd.

Galerie